Onderwijs is geen luxe

Gepubliceerd op 4 juni 2024 om 00:00

Onderwijs kan een hefboom uit armoede zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. Niet alle kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen. Ze worden nog te vaak gepest, krijgen opmerkingen van leerkrachten als ze niet aan de norm voldoen … Nochtans zouden ze zich ten volle moeten kunnen ontplooien in het onderwijs. 

Het onderwijs is in principe gratis, maar de schoolfacturen worden steeds hoger. Heel wat kinderen in armoede zitten zonder boeken in de klas, kunnen niet meegaan op uitstappen of zwemlessen … Dat brengt hun kansen in gevaar. Dat is onaanvaardbaar. Onderwijs is geen luxe, het is een basisrecht! 

 

Schoolkosten mogen niet bepalend zijn voor studiekeuze


Kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar kunnen hand in hand gaan. Kinderen moeten de nodige vaardigheden en kennis kunnen verwerven om succesvol te zijn in het leven! Schoolkosten mogen geen belemmering zijn voor de toegang tot onderwijs en bepalend voor de studiekeuze. Daarom moeten de overheid en  onderwijsinstellingen de financiële barrières wegnemen. 

 

Aandacht voor drempels, maar ook op oplossingen


De campagne ‘Onderwijs is geen luxe, het is een basisrecht’ vestigt de aandacht op de vele drempels voor kinderen en jongeren in armoede in het onderwijs. Die ontnemen hun kansen om de armoedecirkel te doorbreken. Samen met mensen in armoede uit onze verenigingen brengen we de knelpunten in beeld en formuleren we aanbevelingen voor de toekomst. 

Beperk schoolkosten in het onderwijs

Schoolkosten moeten beperkt blijven om het onderwijs voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Scholen zoeken naar handvaten. De overheid dient hen daarin te ondersteunen en begeleiden. Er moet een maximumfactuur komen in het secundair, zoals in het lager onderwijs. De schooltoeslag bij het Groeipakket moet tijdig betaald worden en kostendekkend zijn.

Elke leerling moet op 1/9 starten met de nodige boeken


Het kan absoluut niet dat leerlingen op 1/9 starten zonder boeken omdat ouders de facturen (nog) niet betaald hebben. De zwarte lijsten bij boekenleveranciers en incassobureaus moeten op de schop. Ouders zouden facturen gespreid moeten kunnen betalen op maat.

 

Ouders en school als evenwaardige partners in het onderwijs


Een goede communicatie tussen ouders en school is de basis voor een sterke samenwerking. Scholen zouden een kader moeten voorzien om het partnerschap tussen ouders en school mogelijk te maken. Brugfiguren hebben hier een belangrijke rol in. Door hun eigen ervaringen of een achtergrond in sociaal werk kunnen ze een verbinding vormen tussen ouders, onderwijs en welzijn.

 

Maak mee een X tegen hoge schoolkosten

Vind jij schoolkosten ook te hoog? Wil je onze campagne steunen? Maak dan met jouw school of organisatie X tegen hoge schoolkosten. Maak een foto of video en post die op sociale media. 

Surf voor meer info naar www.onderwijsisgeenluxe.be.

 

Saar Lambrechts

Biografie

Saar Lambrechts is pedagoog en werkzaam als beleidsmedewerker onderwijs en kinderopvang bij het Netwerk tegen Armoede. Ervaring met kinderen, jongeren en onderwijs deed ze op als jarenlange vrijwilliger bij Akindo vzw, als begeleidster in een leefgroep voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en als pedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs. Nu strijdt ze samen met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen voor gelijke kansen voor ieder kind. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.