Organisatie

Welkom op de officiële website van vzw Wieder, een inspirerende Brugse vereniging waar de stem van mensen in armoede centraal staat.
Samen met hen zijn wij vastberaden om te strijden voor een samenleving die gebouwd is op inclusie en vrij van uitsluiting.
Ontdek hoe wij samenwerken aan een betere toekomst, waar gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen hoog in het vaandel staan.

Ontdek de rode draad van vzw Wieder

Onze erkenning door de Vlaamse gemeenschap als vereniging waar armen hun stem laten horen, vormt de ruggengraat van onze missie. Dit komt tot uiting in onze inzet voor de zes essentiële criteria:   Armen verenigen zich: We geloven in de kracht van gemeenschap en solidariteit. Samen staan we sterker. Armen nemen het woord: We geven een stem aan degenen die vaak over het hoofd worden gezien. Werk aan maatschappelijke emancipatie: We streven naar gelijke kansen en het empowerment van kwetsbare burgers. Werk aan maatschappelijke structuren: Gebaseerd op de 10 grondrechten, werken we aan structurele veranderingen die een rechtvaardige samenleving bevorderen. Dialoog met de samenleving en het beleid: We bevorderen een open gesprek en vorming om begrip en verandering te stimuleren. Blijven zoeken naar andere armen: Onze missie is nooit voltooid; we blijven streven naar het ondersteunen van hen die onze hulp nodig hebben. Deze criteria vormen de kern van onze organisatie en geven richting aan onze visie. Klik hier om meer te lezen over de zes criteria. Vzw Wieder maakt deel uit van het Netwerk tegen armoede dat 61 verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen en Brussel verenigt. We zijn actieve partner in Brugge Dialoogstad We geloven dat kwetsbare burgers niet betutteld moeten worden, maar eerder een toegewijde metgezel nodig hebben, vergelijkbaar met de rode draad van Ariadne. Deze draad biedt een gevoel van veiligheid, kracht en de mogelijkheid om te groeien, maar bovenal, het daagt hen uit om te vliegen.

Lees meer »

Vereniging waar armen het woord nemen

Vzw Wieder is erkend door de Vlaamse gemeenschap als ‘vereniging waar armen het woord nemen’.
Concreet hebben de verenigingen waar armen het woord nemen als hoofdopdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding.

Aan de volgende zes criteria of doelstellingen moet een ‘vereniging waar armen het woord nemen’ beantwoorden:

  1. Armen verenigen zich Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel armen uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen richten.
  2. Armen het woord geven Het creëren van voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daartoe organiseren de verenigingen activiteiten die de kans bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld worden om in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen.
  3. Werken aan maatschappelijke emancipatie De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen.
  4. Werken aan maatschappelijke structuren Het stimuleren van de betrokkenheid van armen bij het beleid, de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de verantwoordelijken in de samenleving.
  5. Dialoog en vorming Het nastreven van solidariteit tussen de armen en de samenleving. Daartoe het organiseren van vormingsactiviteiten en actief zoeken naar partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen.
  6. Armen blijven zoeken De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden tegenover andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerde armen.

Klik hier om meer te lezen over de zes criteria.

Vzw Wieder maakt deel uit van het Netwerk tegen armoede dat 61 verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen en Brussel verenigt. We zijn actieve partner in Brugge Dialoogstad