Partners

We geloven in de kracht van samenwerking. Hier kun je kennismaken met onze partners en de organisaties waarmee we onze inspanningen bundelen om een verschil te maken.

Als organisatie kunnen we steevast rekenen op de steun, expertise en advies vanuit:

Bijkomend worden we als werking financieel ondersteund door structurele subsidies vanuit groep Brugge en het departement WVG Vlaamse Overheid (lees meer), aangevuld met projectsubsidies & giften.

 

Onze organisatie kan rekenen op gewaardeerde steun voor verschillende projecten van de Nationale Loterij en de Koning Boudewijn Stichting, waardoor we onze missie met nog meer kracht en toewijding kunnen nastreven.