Ontdek de rode draad van vzw Wieder

Bij VZW Wieder maken we het verschil:

Onze erkenning door de Vlaamse gemeenschap als vereniging waar armen hun stem laten horen, vormt de ruggengraat van onze missie.
Dit komt tot uiting in onze inzet voor de zes essentiële criteria:

 

  1. Armen verenigen zich: We geloven in de kracht van gemeenschap en solidariteit. Samen staan we sterker.

  2. Armen nemen het woord: We geven een stem aan degenen die vaak over het hoofd worden gezien.

  3. Werk aan maatschappelijke emancipatie: We streven naar gelijke kansen en het empowerment van kwetsbare burgers.

  4. Werk aan maatschappelijke structuren: Gebaseerd op de 10 grondrechten, werken we aan structurele veranderingen die een rechtvaardige samenleving bevorderen.

  5. Dialoog met de samenleving en het beleid: We bevorderen een open gesprek en vorming om begrip en verandering te stimuleren.

  6. Blijven zoeken naar andere armen: Onze missie is nooit voltooid; we blijven streven naar het ondersteunen van hen die onze hulp nodig hebben.

Deze criteria vormen de kern van onze organisatie en geven richting aan onze visie.

Klik hier om meer te lezen over de zes criteria.

Vzw Wieder maakt deel uit van het Netwerk tegen armoede dat 61 verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen en Brussel verenigt. We zijn actieve partner in Brugge Dialoogstad

We geloven dat kwetsbare burgers niet betutteld moeten worden, maar eerder een toegewijde metgezel nodig hebben, vergelijkbaar met de rode draad van Ariadne.
Deze draad biedt een gevoel van veiligheid, kracht en de mogelijkheid om te groeien, maar bovenal, het daagt hen uit om te vliegen.

Doelstelling

Naast het vervullen van de zes erkenningscriteria, streven we naar outreach- en geïntegreerde acties om onderbescherming tegen te gaan voor zorgmijders.
We willen hen helpen weer geïntegreerd te worden in de samenleving en hen toegang bieden tot duurzame oplossingen.

Doelgroep

Onze organisatie richt zich op kwetsbare burgers in Brugge, waaronder zorgmijders en moeilijk bereikbare doelgroepen, evenals mensen in armoede.

Bereik/ regio

We bereiken 209 kwetsbare burgers, bestaande uit 134 in onze reguliere werking en 75 via onze outreach voor dak- en thuislozen.

Budget

Hoewel we structurele subsidies vanuit Vlaanderen ontvangen, aangevuld met lokale middelen, blijft ons budget beperkt. Als gevolg daarvan moeten we vaak creatieve manieren vinden om projecten te realiseren.

Personeel

Onze toegewijde equipe bestaat uit:

    • 1 voltijds coördinator - Pascale Cockhuyt (loon gefinancierd uit werkingsmiddelen)
    • 1 voltijds outreacher - Björn Brysbaert (loon gefinancierd door Welzijnsvereniging Inloophuis 't Sas).

    Hoe

    Vzw Wieder is een veelzijdige organisatie met drie kernpijlers in haar werking:

    • basiswerking,
    • beleidswerking
    • en outreach.

    Reactie plaatsen

    Reacties

    Er zijn geen reacties geplaatst.