Moedeloos Arm?

Gepubliceerd op 31 oktober 2023 om 09:47

Armoede in Vlaanderen

Armoede is een hardnekkig probleem dat ook in Vlaanderen nog steeds aanwezig is. Ondanks onze welvaart en sociale voorzieningen zijn er nog te grote en te veel verschillende soorten kwetsbare groepen die dagelijks met armoede geconfronteerd worden.
Dit roept alvast bij mij de vraag op of deze groepen niet moedeloos worden wanneer ze zien dat we er niet in slagen om armoede de wereld uit te helpen.
Het gebrek aan structurele oplossingen voor armoede moet demotiverend zijn voor mensen die elke dag worstelen om rond te komen.
Het constant gevoel van achtergesteldheid en uitzichtloosheid zou mij ertoe kunnen brengen om de hoop te verliezen en me moedeloos te voelen ....

De Rol van Verbinding

Omdat mensen sociale wezens zijn en we – zelfs al gewoon door samen te zijn – ons samen sterker kunnen voelen, is het belangrijk om naast het streven naar structurele verandering ook in te zetten op verbinding.
De vraag rijst dan of verbinding een middel is om armoede te bestrijden, of ook een doel op zich kan zijn.
Door bewustzijn te vergroten, solidariteit op te bouwen en de stem van kwetsbare groepen te versterken, kunnen we de basis leggen voor structurele verandering. Door in dialoog te gaan met deze groepen – ja zelfs ook de groepen onder elkaar - en naar hun ervaringen en behoeften te luisteren, kunnen we beter begrip krijgen voor de complexiteit van ‘het probleem’ en samenwerken aan duurzame oplossingen.

Gezamenlijke Inspanningen

Inzetten op verbinding betekent ook dat verschillende partijen een rol moeten spelen. Naast de overheid is het belangrijk dat maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuele burgers zich engageren om armoede aan te pakken. Het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, vereist gezamenlijke inspanningen.

Een eerste stap in het aanpakken van armoede is het vergroten van het bewustzijn onder de bevolking. Veel mensen hebben geen idee van de dagelijkse realiteit waarin kwetsbare groepen zich bevinden. Door middel van sensibilisering kunnen we begrip kweken voor de oorzaken en gevolgen van armoede, en zo draagvlak creëren voor verandering.
Daarnaast is het van belang om solidariteit op te bouwen. Door mensen bewust te maken van de impact die ze kunnen hebben, kunnen we een gevoel van verbondenheid creëren en samen werken aan oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, donaties te geven of actief deel te nemen aan initiatieven die armoede bestrijden.

De Stem van Kwetsbare Groepen Versterken

Een andere cruciale stap is het versterken van de stem van kwetsbare groepen zelf. Zij zijn immers de experts als het gaat om hun eigen ervaringen en behoeften.
Door hen een platform te bieden en actief naar hen te luisteren, kunnen we hun belangen beter vertegenwoordigen en meewerken aan oplossingen die aansluiten bij hun realiteit.

Samen Streven naar Verandering

Kortom, hoewel armoede in Vlaanderen nog steeds een probleem is, moeten we ons niet moedeloos laten maken. In plaats daarvan kunnen we inzetten op verbinding als middel én doel om armoede structureel aan te pakken. Het vergroten van bewustzijn, het opbouwen van solidariteit en het versterken van de stem van kwetsbare groepen zijn essentiële stappen in dit proces.
Samen kunnen we streven naar een inclusieve samenleving waarin armoede geen plaats meer heeft.

 

Wim Leerman
Algemeen directeur Aalst

Na een actieve voorgeschiedenis in het vrijwilligerswerk, geraakt Wim Leerman vertrouwd met de werking van een ocmw vanaf april 1995. Sinds januari 2001 is hij achtereenvolgens ocmw-secretaris, stadssecretaris en algemeen directeur van hele kleine (11 personeelseden) tot grote besturen (2000  personeelsleden).
Hij heeft ervaring opgedaan in Koksijde, Vleteren, Staden, Geraardsbergen  en Aalst, waar hij heden actief is. Hij vindt samenwerking en kennisdeling  heel belangrijk, wat zich vertaalt in functies bij beroepsverenigingen (VVOS, ECG, Exello.net) en redactierollen bij  OCMW Visies en VIEWZ. Van opleiding is Wim Leerman licentiaat in de lichamelijke opvoeding (VUB, 1997), licentiaat in de rechten (VUB, 2001) en is houder van een  postgraduaat social profit & publiek management (HoGent, 2011)

https://www.linkedin.com/in/wimleerman

Wim Leerman

Algemeen directeur Aalst

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.