Ik ken Mira niet ...

Gepubliceerd op 24 oktober 2023 om 08:46

Een Gezicht Achter de Cijfers

“Mira* is een alleenstaande moeder van 24 jaar. Zij is reeds gekend binnen OCMW Brugge bij de diensten trajectbegeleiding, budget-en schuldhulpverlening en preventie uithuiszetting.
Ze is momenteel dakloos, want moest haar vorige woning verlaten na een gerechtelijke uithuiszettingsprodecure. Sindsdien heeft ze geen vaste verblijfplaats en gaat ze heen en weer met haar kinderen tussen haar ex-partner en een vriendin.”

Het leven van een Bruggeling, kort samengevat in een sociaal verslag van het OCMW dat haar opvolgt.

De Realiteit van OCMW Brugge: meer dan een statistiek

Ondertussen begeleiden we in Brugge meer dan 1.100 personen met een leefloon. Meer dan een derde van hen is jonger van 25 jaar, de helft heeft de Belgische nationaliteit en we krijgen meer en meer te maken met multi problematieken. Tientallen sociale verslagen, de besprekingen voor een uitzondering op de reglementen, de beslissingen van het politiek orgaan met recht-of-geen-recht-op-leefloon passeren op mijn netvlies.

Ik ken Mira niet, ik luister naar het verhaal van de maatschappelijk werker. Zij vertelt, aan de hand van een sjabloon, wat er allemaal fout gelopen is.
Ik ken Mira niet. Ik kan me niet goed inbeelden hoe ze woont, hoe ze het huiswerk van de kinderen kan bekijken, hoe ze werk kan vinden?

De maatschappelijk werker heeft wel een plan, zij heeft samen met de betrokkene een GPMI (afkorting voor: Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) opgemaakt. Dit is een document met rechten en plichten voor de cliënt en de hulpverlener. Het biedt overzicht over wat eerst in orde moet komen. Een woonst gaat voor op werk; dat is het uitgangspunt.

"Op Afstand, Maar Toch Zo Dichtbij: Onder Mijn Huid Gekropen"

Ik ken Mira niet, maar ze kruipt wel onder mijn vel. Is het de leeftijd van haar kinderen die ik herken? Of is het toch iets anders?Ik volg het dossier van betrokkene verder van op een afstand. Ik informeer af en toe bij de hulpverlener en ben blij met elke stap vooruit en leef mee met een terugval.Ik werk als diensthoofd bij het OCMW Brugge; mijn werk is verzekerd. We hadden nooit meer cliënten in begeleiding en medewerkers in dienst!

Een Toekomstvisie: Streven naar Maatwerk in Sociale Dienstverlening

We houden denkdagen voor onze meer dan 250 medewerkers, we hebben leidende principes en overleggen in intervisies om de dezelfde lijn te vinden, met als doel voor elke cliënt een goed traject te lopen. Het blijft een uitdaging om maatwerk te brengen en toch voor iedereen alle rechten uit te putten! Het is ook een uitdaging om in deze tijden te werken met onze cliënten.

“Iedereen die wil, kan toch werken”, zegt de goegemeente! Dat denk je maar en is gemakkelijk gezegd, maar dan ken je Mira niet en zovele anderen!

In een dagdroom verschijnt op mijn netvlies een sociaal verslag uit 2025:

“Het OCMW-dossier van Mira wordt stopgezet, wegens voldoende inkomsten uit werk, na het behalen van een diploma. Ondertussen woont betrokkene in een sociale woning en stellen de kinderen het goed.”

 

Veerle Van Vynckt
AdviseurMaatschappelijke Dienstverlening(Zij/haar)

Veerle Van Vynckt (°1978) studeerde Politieke Wetenschappen (UGent) en Rechten (VUB).

Ze werkt sinds 2003 in OCMW Brugge. Na een korte onderbreking in Sociaal Huis Oostende (2013-2017), keerde ze terug naar haar woonplaats Brugge. Ze startte dan opnieuw in OCMW Brugge als diensthoofd van de maatschappelijk dienst met een 270-tal medewerkers.

In de vrije tijd is ze actief als voorzitter van de ouderraad van school van haar kinderen. Daarnaast is ze voorzitter van vzw AndA, die zich inzet voor kinderen in Mongolië.

Contactgegevens:

mail: Veerle.vanvynckt@ocmw-brugge.be

Tel:  0478/520795


Reactie plaatsen

Reacties

Bea Vanhaecke
7 maanden geleden

Ik ken Mira niet maar zij kruipt ook onder mijn huid. Laat ons verder ijveren dat ook voor Mira een waardige toekomst wacht. Voor Mira en allen die geen thuis hebben!