Toegankelijkheid is de sleutel van een inclusieve samenleving

Gepubliceerd op 18 juni 2024 om 00:00

Mensen met een handicap worden vaak geconfronteerd met armoede als gevolg van extra kosten voor medische zorg, hulpmiddelen en aanpassingen aan hun leefomgeving. Daarnaast worden ze gediscrimineerd op de arbeidsmarkt wat het moeilijk maakt om financieel stabiel te zijn. Het gebrek aan toegang tot passende ondersteuning en diensten, discriminatie en sociale uitsluiting dragen allemaal bij aan deze situatie. Een toegankelijke omgeving is nochtans de sleutel tot een inclusieve maatschappij.

 

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is het belangrijk dat mensen met een handicap toegang hebben tot passende ondersteuning en diensten. Dit kan onder meer betekenen dat er meer investeringen worden gedaan in medische zorg en hulpmiddelen. Daarnaast moeten inspanningen worden geleverd om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en werkgevers aan te moedigen om mensen met een handicap in dienst te nemen. De talenten en kansen laten primeren. Het bevorderen van sociale inclusie is ook essentieel om mensen met een handicap te helpen zich gewaardeerd en geaccepteerd te voelen in de samenleving.

Mensen met een handicap worden vaak geconfronteerd met armoede als gevolg van extra kosten bij aanpassingen aan hun leefomgeving. Daarnaast worden ze gediscrimineerd op de huizenmarkt. Een tekort aan toegankelijke woningen zorgt voor een grote vraag en dit zorgt dan weer voor hogere prijzen. Hieraan gekoppeld zorgt een tekort aan mobiliteit mogelijk voor financiële instabiliteit.

Er zijn verschillende soorten handicaps, elk met zijn eigen unieke uitdagingen. Deze verscheidenheid zorg voor extra uitdagingen maar ook voor extra talenten. Bijvoorbeeld personen met een autisme kunnen door hun handicap bepaalde taken beter uitvoeren dan personen die geen autisme hebben. Ze hebben een sterk oog voor detail waardoor ze complexe informatie grondig kunnen analyseren. Daarnaast is hun focus en concentratie heel sterk uitgebouwd waardoor ze zich langdurig kunnen concentreren op een specifiek onderwerp wat hen in staat stelt om complexe taken uit te voeren.

Door je verder te verdiepen in de verschillende handicaps en manieren waarop inclusie kan worden bevorderd, kan je een verschil maken in het leven van mensen met een handicap. Het is belangrijk dat beleidsmakers, organisaties en de samenleving als geheel, zich inzetten voor het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Samen kunnen we werken aan een meer inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft ongeacht hun handicap.

Een integraal toegankelijke samenleving is de enige oplossing voor een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt, dus ook de mensen met een handicap.  Dit vraagt om verschillende acties en initiatieven. Over de verschillende beleidsdomeinen heen moet toegankelijkheid een absolute kwaliteitsvoorwaarde zijn. Niet enkel fysiek maar ook digitaal. Kortom wat nuttig is voor personen met een handicap is handig voor iedereen.

 

Lieve Dossche

 

Biografie:

Als bijna overjarige vijftiger ben ik al 30 jaar vrijwilliger in de stedelijke raad voor personen met een handicap. Ik ben al 20 jaar voorzitter van deze raad. In de eerste lijnzone Brugge ben ik actief als een Pzon, een persoon met ondersteuningsnood of zorgvraag. Daarnaast zetel ik als bestuurslid in het bestuursorgaan van Vivel. Mijn 40 jaar ervaring als chronisch zieke met een auto-immuunziekte spelen een belangrijke rol in mijn betrokkenheid bij deze organisaties. Ik ben ook bekend in de reumawereld, waar ik een secretariaatsfunctie vervulde voor Bechterew-patiënten en medeoprichter was van ReumaNet. Hoewel ik oorspronkelijk afstudeerde als ingenieur, kreeg ik weinig kansen op de arbeidsmarkt vanwege mijn ziekte of handicap. Toch leerde ik door deze ervaringen mijn expertise uitbouwen.


Reactie plaatsen

Reacties

charlotte crepeele
19 dagen geleden

Je bent een voorbeeld voor mij Lieve.

Gretel De Meyer
18 dagen geleden

PROFICIAT Lieve met dit schitterend engagement voor zoveel medemensen!
Dankbare groet