Problemen zijn Slechts Het Begin ...

Gepubliceerd op 7 mei 2024 om 00:00

In 2019 behaalde ik op 22 jarige leeftijd mijn bachelorsdiploma sociaal werk. Vol met goede moed en heel veel ‘goesting’ ging ik in het werkveld aan de slag. Ik startte in het OCMW Brugge als trajectbegeleider. Nu, 4 jaar later, werk ik hier nog steeds.
Ondanks ik mezelf nog als een groentje zie, merk ik wel dat ik met 4 jaar ervaring op zak toch al heel anders naar de hulpverlening kijk en dat mijn accenten als maatschappelijk assistent al wat anders liggen.

Als startende maatschappelijk assistent focuste ik mij voornamelijk op de hulpvragen van de mensen. Mensen kwamen bij me langs en deden hun verhaal. Ik luisterde en ondertussen maakte ik in mijn hoofd een soort van checklist met alle zaken waar er ondersteuning nodig was en hoe ik hier, als hun maatschappelijk assistent, concreet mee aan de slag zou gaan.
Op vandaag ligt de klemtoon nog steeds op het ondersteunen van mensen met diverse hulpvragen en het ontleden van hun ‘problemen’ maar probeer ik mij toch ook even veel te focussen op hun talenten, dromen, passies en interesses. Want iedereen, ongeacht in welke sociale financiële situatie, heeft talenten, dromen en passies.  

Als hulpverleners hebben we vaak de neiging om ons te veel te richten op de problemen waar kwetsbare burgers mee worden geconfronteerd waardoor we hun talenten, passies en interesses over het hoofd zien.
Dit leidt volgens mij tot een te eenzijdige benadering van de hulpverlening, waar de focus ligt op het oplossen van problemen in plaats van het benutten van de veerkracht en potentieel van individuen.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze valkuil en een meer holistische benadering te hanteren die zowel de uitdagingen als de mogelijkheden van mensen erkent.
Dit begint volgens mij met het actief luisteren naar de verhalen en ervaringen van de mensen die we ondersteunen en meer achterhalen wat ze wel graag doen. Wat ze wel kunnen en waar ze energie uithalen dan enkel wat hen tegenhoudt en waar de moeilijkheden op hun pad liggen. Op die manier kunnen we als hulpverlener achterhalen wat de talenten en interesses van de mensen zijn en hierop inzetten.

Ik zie het dan ook als onze taak om als hulpverlener net evenveel te focussen op wie de persoon achter het ‘probleem’ is en de zelfredzaamheid, creativiteit en veerkrachtigheid van de mensen te erkennen en in kaart te brengen.

Door nadruk te leggen op wat ze kunnen in plaats van wat ze missen, kunnen we hen aanmoedigen om hun eigen krachten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Wanneer we als hulpverlener focussen op talenten en passies van mensen zal dit hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid enkel maar ten goede komen. We kunnen hen helpen om een gevoel van eigenwaarde op te bouwen en het geloof in hun eigen capaciteiten te versterken.

Kortom, een mens is veel meer dan enkel zijn uitdagingen en problematieken. Ieder mens heeft het recht om te dromen, om passies te hebben en om in zijn eigen kracht en talent te staan. Het is onze taak als hulpverlener om hier zeker even veel op in te zetten.

 

Amber Verhaeghe

Biografie:


Amber Verhaeghe is een gedreven 26-jarige vrouw die haar sporen heeft verdiend in het sociale werkveld. In 2019 behaalde ze met trots haar diploma maatschappelijk werk, na een intensieve bacheloropleiding aan de Hogeschool Howest. Tijdens haar studieperiode onderscheidde ze zich door haar toewijding en passie voor het vak, waarbij ze waardevolle ervaring opdeed tijdens stages bij gerenommeerde organisaties zoals vzw Wieder en het CGSO Brugge.

Niet lang na het afronden van haar studies verwelkomde Amber haar dochter, Lily-Rose, in 2019, wat haar leven verrijkte en haar nog meer inspireerde om zich in te zetten voor anderen. In 2020 trad ze in dienst als maatschappelijk assistent bij de dienst trajectbegeleiding van het OCMW Brugge, waar ze met toewijding en empathie haar rol vervult. Haar werk bij het OCMW Brugge vervult haar niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk.

In 2024 werd Amber Verhaeghe bekroond als de winnaar van de VuurVogel Award van vzw Wieder, een erkenning voor haar buitengewone toewijding en prestaties in het sociale werkveld.

Naast haar passie voor sociaal werk koestert Amber een liefde voor culturele evenementen, waar ze graag nieuwe inspiratie opdoet. Als sociale vlinder geniet ze van het verbinden met anderen en het delen van ervaringen. Haar liefde voor de zee vormt een constante bron van rust en inspiratie in haar leven, waar ze graag tijd doorbrengt om haar gedachten te laten dwalen en nieuwe energie op te doen. Amber Verhaeghe belichaamt de kracht van empathie, toewijding en doorzettingsvermogen in haar streven om de wereld een beetje mooier te maken, persoon voor persoon.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.