Het tij keren: Preventie als Antwoord

Gepubliceerd op 26 maart 2024 om 00:11

Dak- of thuisloosheid voorkomen is beter dan genezen: Preventie van uithuiszettingen loont!

In Brugge groeit het aantal mensen dat hun dak boven het hoofd verliest. Dit is een zorgwekkende realiteit die we niet kunnen negeren. In plaats van machteloos toe te kijken, moeten we de strijd aangaan tegen dak- en thuisloosheid om het zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is een streven dat in andere landen al mooie resultaten heeft opgeleverd.

Een cruciale factor hierbij is de preventie van uithuiszettingen. Achter elke uithuiszetting schuilt een complex verhaal van tegenslagen, onvoorziene omstandigheden en vaak onzichtbare kwetsbaarheden. Het is tijd voor de gemeenschap om hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor te nemen, oog te hebben voor deze problematiek en proactieve maatregelen te nemen.

Welzijnsvereniging ’t Sas strijdt al jaren tegen dak- en thuisloosheid en legt daarbij een sterke nadruk op de preventie van uithuiszettingen. Verschillende maatschappelijk werkers worden ingezet om deze problematiek aan te pakken. We zetten sterk in op het voorkomen van uithuiszetting door middel van het opsporen van mensen, aanklampend werken en intensieve begeleidingen op maat. Naar de mensen toe gaan, zo boek je de meeste resultaten!

Tijd speelt een cruciale rol in de bestrijding van uithuiszettingen. Hoe eerder we ingrijpen in een situatie, hoe groter de kans om een daadwerkelijke uithuiszetting te voorkomen. Hoewel er al situaties worden gemeld via verschillende kanalen, blijft een aanzienlijke groep mensen onder de radar. Daarom doen we een oproep: Heb je zelf huurproblemen, ken je iemand die huurproblemen heeft of heeft jouw huurder betalingsproblemen, meld dit dan bij het Woonloket!
Een maatschappelijk werker kan dan mogelijke oplossingen bekijken. Als verhuurder kun je mogelijk vermijden stappen te moeten zetten naar de vrederechter om het huurcontract te ontbinden.

Desalniettemin is tijd ook van essentieel belang voor de maatschappelijk werker. De problematiek die zich voordoet is niet zomaar opgelost. Vaak spelen deze problemen op verschillende levensdomeinen, waardoor een persoonlijke aanpak nodig is om de meest passende hulp te bieden. Vertrouwen opbouwen is hierbij cruciaal, maar het krijgen van vertrouwen vraagt tijd.

Als individuen kunnen we ook een rol spelen door onze lokale overheid aan te moedigen om meer te investeren in betaalbare huisvesting en sociale voorzieningen. Investeren in preventie zal niet alleen ten goede komen aan het individu, maar zal ook positieve effecten hebben op de stad en de bredere samenleving.

Laten we niet langer wegkijken, maar onze handen ineenslaan en een Brugge creëren waarin iedereen een thuis heeft.

 

Thibault Jonckheere

Biografie

Thibault is geboren en getogen in Varsenare. Het was al van jongs af aan duidelijk dat hij ging werken in de sociale sector. Hij volgende de opleiding Sociaal Werk aan de Artevelde Hogeschool.

Zijn carrière begon als jonge starter als maatschappelijk werker bij het OCMW Brugge. Al in die vroege dagen werd zijn interesse gewekt door het thema wonen en de uitdagingen rond dak- en thuisloosheid. Zijn toewijding aan dit onderwerp groeide en in 2018 werd Thibault benoemd tot hoofdmaatschappelijk werker wonen. In 2023 werd hij coördinator van Welzijnsvereniging ’t Sas.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.