Solidariteit in Stress

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 08:11

De Overstemde Meerderheid:

Kwetsbare mensen zijn ondertussen in de meerderheid, maar hun collectieve roep wordt vaak gesmoord. Het is dus het moment om hun stem zeer luid te horen.
Maar dat is net vaak het probleem ...

Het is net deel van de kwetsbaarheid, dat het moeilijk is om die stem sterk en collectief te laten horen. Daar is veel solidariteit en begrip voor nodig.
Geen vingerwijzing, geen taboe.

Structurele Stress: De Stille Sloper:

Het groeiende aantal mensen dat bezwijkt waarop we de maatschappij organiseren zijn enorm.
Velen bezwijken onder structurele stress, een sluipende sloper in onze maatschappij.
De immense druk door administratie, schoolkosten, en andere factoren raakt niet alleen mensen in armoede maar een brede groep. Wat vaak beschreven en gezegd is voor mensen in armoede, geldt nu voor een zeer grote groep.

Alle situaties waarbij mensen het niet volhouden door structurele stress. Een beetje stress voor korte tijd heeft voordelige effecten. Structurele stress vernietigt.

En ik hoop dat iedereen al eens iemand in structurele armoede heeft horen vertellen over de altijd aanwezige stress rond de vraag hoe morgen zal verlopen. Of het haalbaar zal zijn.
Want vaak gaat dat gepaard met andere stress factoren, niet weinig opgelegd door de maatschappij, administratie, schoolkosten, …
Al die stress samen mat af, en ik vond het altijd opmerkelijk dat niet meer mensen daaronder knakten.

Verborgen Lasten van Kwetsbaarheid; waar persoonlijke verantwoordelijkheid steeds vaker als boosdoener wordt gezien.

Pas dat nu maar toe op veel meer mensen die soms plots heel kwetsbaar geworden zijn. Chronisch zieken, langdurig arbeidsongeschikte mensen en noem maar op. Een enorm deel van onze maatschappij. 1,4 miljoen Belgen in armoederisico, 380.000 Belgen in diepe armoede, 500.000 Belgen langdurig arbeidsongeschikt. Allemaal worden ze geconfronteerd met een mix van druk en stress in een moeilijke situatie.

Dat komt onder meer omdat een groot deel van onze maatschappij meer is beginnen geloven dat persoonlijke verantwoordelijkheid aan de basis van hun probleem ligt.
En dus is het administratief apparaat en de controle organen die op deze mensen worden gezet, groot. Vanuit een menselijk standpunt bekeken bemoeilijken we daarmee de kans op herstel en we maken de hellingen om uit het dal te klimmen steiler.

Controle versus Solidariteit:

Het valt mij op dat het veel groter worden van deze groep kwetsbaren geen aanleiding geeft tot het in vraag stellen van de manier waarop we naar deze mensen kijken. De maatschappij als geheel is geruster als we streng controleren. Solidariteit zou hier beter helpen, begrip zeker ook.

Administratieve Doolhof:

Veel van deze mensen zouden geholpen worden als er wordt gewerkt aan ondersteuning om op een normale manier aan de maatschappij deel te nemen. Niet de verantwoording voor de arbeidsgeneesheer is cruciaal, maar de ondersteuning om deeltijds en aan hun tempo aan het werk te gaan. Niet de schuldbemiddeling is cruciaal, maar de overheidssteun in de elementen die voor ons allemaal veel stress zouden veroorzaken zoals het betalen van de verwarming de schoolkosten en de voeding.
Zonder een administratief systeem waar een doctoraat voor nodig is om er deftig zijn of haar weg in te vinden.

Pleidooi Voor Meer Solidariteit:

Onze maatschappij zou goedkoper, efficiënter en minder kwetsbaar. Dat zou de groep die liever controle wil toch ook moeten stimuleren. Draai daarom de controle om in steun voor honderdduizenden die het nodig hebben. Als jij ook gelooft in meer solidariteit tegen stress, laten we samen actie ondernemen!

Dus, graag meer solidariteit tegen stress!

 

John Crombez

Biografie:

John Crombez, geboren op 19 september 1973 in Oostende, België, is een gerespecteerde onderzoeker en academicus die zijn stempel heeft gedrukt op het domein van sociaaleconomisch onderzoek.
Zijn intellectuele nieuwsgierigheid en passie voor het begrijpen van complexe maatschappelijke vraagstukken kenmerken zijn carrière in de onderzoekswereld.

Crombez behaalde zijn diploma Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent, waarna hij zijn focus verlegde naar academisch onderzoek. Zijn doctoraatsonderzoek, dat hij met succes voltooide, richtte zich op financiële markten.

Gedurende zijn academische carrière heeft Crombez talrijke publicaties op zijn naam staan, waarin hij diepgaande analyses biedt van sociaaleconomische patronen en beleidseffecten. Zijn werk wordt gewaardeerd binnen en buiten academische kringen vanwege de praktische relevantie en het streven naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Hoewel Crombez ook enorm politiek geëngageerd is doorheen zijn carrière voor Vooruit , waar hij functies bekleedde zoals staatssecretaris en partijvoorzitter, blijft zijn expertise als onderzoeker van onschatbare waarde. Zijn werk heeft tot op heden namelijk bijgedragen aan een dieper begrip van de complexe dynamiek tussen beleid, economie en maatschappelijke rechtvaardigheid.
John Crombez is en blijft daarom een inspirerende figuur voor degenen die geloven in de kracht van onderzoek en analyse als instrumenten voor positieve verandering in de samenleving.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.