Vergeet ons niet

Gepubliceerd op 3 juni 2024 om 16:54

Waarom Onze Stem Anno 2024 Hard Nodig Is

In een tijd waarin de wereld blijft draaien en technologie ons leven sneller en efficiënter maakt, vergeten we soms dat niet iedereen in dezelfde stroom mee kan zwemmen.
Anno 2024 zijn er nog steeds kwetsbare burgers die dagelijks worstelen om hun stem te laten horen, om gezien te worden en om simpelweg deel uit te maken van de samenleving. Daarom is de actie van Team West, 'Vergeet Ons Niet', van onschatbare waarde.

Een Actie van Verbinding en Solidariteit

Op 16 oktober 2024 komen we samen op de Woensdagmarkt in Brugge, niet alleen om te herdenken maar om te handelen. De Wereldverzetdag tegen Extreme Armoede is een gelegenheid om onze ogen te openen voor de realiteit die velen onder ons dagelijks moeten doorstaan. 'Vergeet Ons Niet' is niet zomaar een slogan; het is een noodkreet van zij die te vaak over het hoofd worden gezien. Bij deze actie gaat het om meer dan woorden. Het gaat om daden, om solidariteit, en om de kracht van de gemeenschap.

Waarom is deze oproep nog steeds nodig?

Kwetsbare burgers worden te vaak vergeten in de maalstroom van beleidsvorming, economische groei en technologische vooruitgang. Terwijl de wereld zich lijkt te richten op vooruitgang, blijven de armen vaak achter. Armoede is een complexe kwestie die niet alleen draait om gebrek aan geld, maar ook om gebrek aan kansen, waardigheid en hoop. Ondanks de talloze beleidsmaatregelen en sociale programma’s blijft de kloof tussen rijk en arm schrijnend groot.

Een Collectieve Verantwoordelijkheid

Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om te zorgen dat niemand wordt vergeten. Bewustwording is de eerste stap naar verandering, en door kennis te delen, kunnen we de eerste steen leggen voor een rechtvaardigere samenleving.

Waarom Moeten We Blijven Strijden?

In 2024 is armoede nog steeds een bittere realiteit voor velen. De redenen zijn complex en variëren van structurele ongelijkheden tot onverwachte levensgebeurtenissen. Het is makkelijk om in de dagelijkse drukte van het leven te vergeten dat er mensen zijn die elke dag vechten voor basisbehoeften. We stellen vast dat er nog altijd burgers een dubbele strijd voeren tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan en de schaamte hieromtrent. We zien nog steeds lege brooddozen. We zien nog steeds burgers die geen huis of thuis hebben. We zien nog steeds burgers die overleven in plaats van leven. We zien nog steeds burgers die hun rechten niet durven opeisen.
Armoede blijft anno 2024 namelijk een verhullende en beladen term, die zelden de lading dekt. Het lijden dat ermee gepaard gaat, het noodgedwongen leven in de overlevingsstand, de stress die de keuze tussen brood of nieuwe schoenen met zich meebrengt; daar zijn nauwelijks woorden voor. Maar het zijn die situaties die we nog steeds zien, dag in dag uit.
Maar door deel te nemen aan acties zoals 'Vergeet Ons Niet', kunnen we een verschil maken.

We moeten blijven strijden omdat elke stem telt.

We moeten blijven strijden omdat iedereen recht heeft op een leven van waardigheid en kansen.

En we moeten blijven strijden omdat solidariteit de hoeksteen is van een rechtvaardige samenleving.

Alleen Samen Kunnen We Vooruitgang Boeken

Zonder enige twijfel hebben we de afgelopen jaren heel wat vooruitgang geboekt, maar er is nog een lange weg te gaan. Want al decennia lang hebben we als doel in ons land om te zorgen voor een menswaardig bestaan voor onze burgers. Het is geen hoge lat, maar wel een mooie, die we als armoedeorganisaties alleen maar kunnen toejuichen.

Toch stellen we vast dat dit doel niet gebeiteld is in steen of wetteksten, en nog minder altijd behaald wordt. Meer nog, het doel zorgde zelfs voor discussies en enkele jaren geleden (regering Michel) was er de intentie om dit te schrappen. Gelukkig zijn ze nooit tot de uitvoering gekomen.

Een Oproep tot Actie

Er zijn te veel mensen die aan de zijlijn blijven staan, zelfvoldaan of cynisch achteroverleunend. Maar wij weigeren passief toe te kijken. We blijven kloppen op dezelfde nagel, blijven luisteren naar de stemmen die te vaak worden genegeerd. Vanuit onze organisatie en vanuit Team West geloven we sterk in de maakbaarheid van de samenleving. We streven niet alleen naar een einde van armoede, maar naar een maatschappij waarin armoede voorkomen wordt. Verandering is mogelijk, maar het vereist actie. Structurele problemen vragen om structurele oplossingen, en daarvoor hebben we elkaar nodig.
Franklin Delano Roosevelt zei ooit: "Het land vereist gedurfde, aanhoudende experimenten. Maar probeer vooral iets." Uiteindelijk kunnen we ons als maatschappij de status-quo niet veroorloven dat niet iedereen volwaardig deel uitmaakt van onze maatschappij. Het is onze taak om te blijven strijden voor een maatschappij waar ieder van ons zijn/haar volwaardige plaats heeft en ten volle zijn rechten kan opnemen. Met minder mag je niet tevreden zijn, anders verraad je niet alleen jezelf maar ook je 'gasten'.

Waarom vzw Wieder Meedoet

Bij vzw Wieder geloven we sterk in de kracht van solidariteit en de maakbaarheid van de samenleving. Wij scharen ons achter de actie vanuit Team West;  'Vergeet Ons Niet' omdat we weten dat verandering begint bij bewustwording en betrokkenheid. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin niemand wordt vergeten en iedereen gelijke kansen krijgt. Door deel te nemen aan deze actie, versterken we de stem van zij die te vaak ongehoord blijven. Wij zijn vastberaden om samen met Team West en andere gelijkgezinden te strijden voor een rechtvaardigere & menswaardigere wereld, waar armoede niet langer een verborgen realiteit is, maar een gezamenlijk aangepakt probleem.

Doe daarom mee met ons, en steun ons op 16 oktober in Brugge.
Samen kunnen we het verschil maken, en ervoor zorgen dat niemand zijn stem verloren gaat, en dat niemand vergeten wordt.

#VergeetOnsNiet #TeamWest #WereldverzetdagTegenArmoede #Solidariteit #SamenSterk #Armoedebestrijding

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.