Samen voor een Warmere Samenleving: GD&A Advocaten en VZW De Wieder in de Strijd tegen Armoede"

Gepubliceerd op 29 april 2024 om 22:43

In een welvarende samenleving als de onze is armoede simpelweg onaanvaardbaar. Het idee dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vormt de basis van onze westerse samenleving. Maar de realiteit laat zien dat de menselijke waardigheid en mensenrechten nog geen vanzelfsprekendheid zijn. Bij het overzien van de armoedeproblematiek is het schrijnend om te zien hoe de menselijke waardigheid nog altijd wordt aangetast. Sociale, psychologische en financiële drempels creëren een onoverbrugbare kloof voor kwetsbare mensen, die meer dan anderen geconfronteerd worden met slechte gezondheid, gebrek aan onderwijs- en culturele toegang, werkloosheid, huisvestingsproblemen, emotioneel isolement en geestesziekten.

Hier wil GD&A-advocaten als public minded professionals samen met VZW De Wieder en andere organisaties ter bestrijding van armoede iets aan doen.

Daarom organiseert GD&A en curator Johan De Fré een exclusieve kunsthappening ten voordele van VZW De Wieder, een erkende vereniging waar mensen in armoede hun stem laten horen. Bij VZW Wieder staat de kwetsbare burger centraal, in lijn met het principe van menselijke waardigheid en het respect voor hun autonomie. Samen met kwetsbare burgers werkt VZW Wieder aan het waarborgen van grondrechten.

Op het komende evenement ( 30 april & 1 mei 2024) De  worden de prachtige zwart-wit portretten van de tentoonstelling "VUURVOGELS", gemaakt door fotograaf Michel Deveen, verkocht.
Deze portretten, die de menselijke vogels symboliseren met hun vleugels van vrijheid en wilskracht, tonen de puurheid van emoties en signalen. De passie van Deveen voor mensen en zijn streven naar een warmere samenleving komen duidelijk naar voren in zijn werk.

De volledige tentoonstelling "VUURVOGELS" werd in 2023 aangekocht door GD&A Advocaten ter ondersteuning van VZW De Wieder, ter ere van haar 20-jarig bestaan. Nu zullen de individuele foto's apart worden verkocht, waarbij ook de initiatieven van VZW De Wieder extra onder de aandacht worden gebracht.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.