Tijdelijke Stopzetting Outreach naar Dak- en Thuislozen: Menselijke Keuze voor Welzijn van Ons Personeel

Gepubliceerd op 29 april 2024 om 10:15

Beste partners in het middenveld,

Met deze boodschap willen we jullie op de hoogte stellen van een belangrijke ontwikkeling binnen ons samenwerkingsverband tussen Welzijnsvereniging 't Sas en vzw Wieder, met betrekking tot het outreachluik naar dak- en thuislozen.

Zoals u bekend is, hebben wij een overeenkomst waarbij wij gezamenlijk streven naar effectieve outreachactiviteiten. Hiervoor werd een equivalent van 0,80 procent ingezet Deze aanpak heeft de afgelopen jaren aanzienlijke resultaten opgeleverd en heeft een significant verschil gemaakt in het bereiken van kwetsbare burgers in onze gemeenschap..

Echter, vanwege recente gebeurtenissen, hebben we de moeilijke maar noodzakelijke  & noodgedwongen beslissing genomen om tijdelijk het outreachluik van onze activiteiten stop te zetten.
Deze beslissing komt niet voort uit een gebrek aan geloof in de effectiviteit van outreach, of een gebrek aan de noodzaak van personeelsinzet op het luik outreach, maar is een weloverwogen keuze die voortkomt uit onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van ons personeel. Ons personeel is immers onze belangrijkste troef.

Hoewel we trots zijn op de behaalde resultaten en een sterk geloof hebben in de effectiviteit van de outreachmethode, is het essentieel dat we ook kritisch naar de situatie durven kijken. Het succes van onze inspanningen mag nooit ten koste gaan van het welzijn van ons personeel.
Deze ervaring heeft ons geleerd dat outreach meer moet zijn dan een individuele verantwoordelijkheid of éénmans of éénvrouwspostie. Het moet stevig verankerd zijn binnen ons grondgebied en gedragen worden door een collectieve inspanning.

We begrijpen en erkennen ten volle de waarde van outreach als een methode om kwetsbare burgers te bereiken en ondersteunen.Het is dan ook onze intentie om vanuit verenigde krachten in de toekomst het outreach luik  opnieuw te activeren, maar dan vanuit een helder gestructureerd kader dat volledig is geïntegreerd in onze stad. In de tussentijd blijven we ons inzetten om alternatieve manieren te vinden om onze missie voort te zetten en degenen die onze hulp nodig hebben te ondersteunen.

Vanzelfsprekend staan we klaar om met jullie in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk de impact van deze beslissing voor de doelgroep, voor onze stad kunnen aanpakken.

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie nodig hebben over deze ontwikkeling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
We waarderen jullie begrip en steun in deze periode en kijken ernaar uit om samen terug een OUTREACH luik in onze stad uit te bouwen in de toekomst.

 

Warme groet,


Welzijnsvereniging ' T Sas & vzw Wieder


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.