Van passieve betrokkenheid naar actieve betrokkenheid

Gepubliceerd op 20 januari 2024 om 12:16

Eerste Succesvolle Focusgroep Dak/Thuisloosheid Op 17 Januari

Op woensdag 17 januari werd een cruciaal moment gemarkeerd in de aanpak van dak- en thuisloosheid in Brugge. De werkgroep "Dak/Thuisloosheid – Niemand Slaapt Op Straat" organiseerde de allereerste focusgroep, gericht op direct de stem van de doelgroep te laten klinken.

Uitblinkende Praktijk: Gezamenlijke Aanpak tegen Dak- en Thuisloosheid

Dit is zonder meer een inspirerend in de aanpak tegen dak- en thuisloosheid. Want in de focusgroep en ook bij de opmaak van het actieplan draait het niet om wat er misgaat, maar om de mogelijkheden tot verbetering. Wat de aanpak onderscheidt, is de weloverwogen keuze om de mensen waar het om gaat volwaardig aan het woord te laten en actief de pen te laten vasthouden. In Brugge wordt beleid dus niet over mensen gevormd, maar mét hen.

Doelstelling van de Focusgroep: Samen Bouwen aan Inclusieve Oplossingen

De werkgroep streeft ernaar rechtstreeks in gesprek te gaan met de doelgroep om hun ervaringen, perspectieven en behoeften te begrijpen. Het uiteindelijke doel is om het actieplan participatief op te bouwen, samen met de doelgroep, waardoor het inclusiever en effectiever wordt. Het ultieme streven is dat niemand in de toekomst nog op straat hoeft te slapen in Brugge. Samen met de doelgroep willen we concrete en doelgerichte maatregelen bedenken die echt aansluiten bij de uitdagingen van kwetsbare burgers.

Gehanteerde Methode: Krachtige Dialoog en Actieve Participatie

In de strijd tegen dak- en thuisloosheid is participatie zonder meer de heartbeat van onze aanpak.
Kortom krachtige dialoogmomenten tussen beleidsmakers, hulpverleners, outreachers en de doelgroep van dak- en thuislozen. Deze open gesprekken vormen een bruisende mix van perspectieven en collectieve oplossingen. Het actieplan is daarom dan ookgeen vaststaand recept, maar een dynamisch proces waarbij de doelgroep actief meebeslist over ingrediënten en eindresultaat. Het beleid wordt niet enkel voor, maar samen met de doelgroep bepaald.

Revolutie in het lokaal sociaal beleid

In het prachtige Brugge hebben we een krachtige revolutie ontketend in het sociaal beleid.
Wat aanvankelijk begon als een gedurfde koerswijziging, waarbij de burger niet langer passief betrokken was maar actief vormgaf aan de stad, is uitgegroeid tot een inspirerende realiteit.
De belofte van een beleid geschapen samen mét de mensen is dan ook geen holle kreet gebleken; sterker nog, de stemmen vanuit de doelgroep worden nu daadwerkelijk gehoord.

Wij zijn niet alleen enorm trots maar ook hoopvol, omdat Brugge onverschrokken de weg heeft ingeslagen van actieve participatie en inclusiviteit.
De tastbare transformatie weerklinkt in beleidsbesluiten, waarbij de stem van de gemeenschap een cruciale rol speelt. Brugge, waar traditie en vernieuwing hand in hand gaan, heeft naar ons inzien een voorbeeldstad gecreëerd. Hier wordt het sociaal beleid niet alleen gevoerd voor de mensen, maar wordt het werkelijk gedragen door hen. Dit gaat verder dan een simpele ommekeer; het is de geboorte van een nieuwe norm, waarin de kracht van samenwerking en participatie het kloppende hart van Brugge vormt.

 

Stay tuned voor verdere updates over dit baanbrekende initiatief en hoe we samen streven naar een inclusievere en effectievere aanpak van dak- en thuisloosheid in Brugge.

 

Ontdek de diepgaande inzichten en opmerkelijke resultaten van onze eerste focusgroep over dak- en thuisloosheid in Brugge door hier te klikken: Focusgroep dak.pdf

De werkgroep "Dak/Thuisloosheid – Niemand Slaapt Op Straat" is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het Brugse middenveld, vereniging waar armen het woord nemen Vzw Wieder, Brugge dialoogstad en verantwoordelijke beleidsmakers uit de cel lokaal sociaal beleid.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.