Brieven van vlees en bloed ...

Binnen vzw Wieder bloeit het Klokkenluiders-project als een krachtig platform voor kwetsbare burgers die hun stem willen laten horen onder de vorm van 'brieven van vlees en bloed'

Verenigd delen zij reflecties en brieven over belangrijke thema's, zoals bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen en toegang tot zorg. Dit initiatief vanuit onze muzen, is niet alleen een podium voor persoonlijke ervaringen, maar ook een collectieve oproep tot bewustwording en verandering.

Door zich te verenigen streven onze klokkenluiders ernaar een breder publiek te informeren, begrip te kweken en oplossingen te stimuleren.

Het "Brieven van vlees en bloed" -luik belichaamt de kracht van persoonlijke verhalen, waardoor luisteren naar voorheen ongehoorde stemmen bijdraagt aan een inclusievere en rechtvaardigere gemeenschap."